Bestellen van leerboeken voor het secundair onderwijs

Scholen kunnen cursussen bestellen die voor leerlingen zijn uitgewerkt, bijvoorbeeld voor ict in het secundair onderwijs, onder andere voor Handel, Informatica 2e graad en Mode. Hieronder kun je lezen hoe en onder welke voorwaarden je deze leerboeken kunt bestellen via de website webshop.katholiekonderwijs.vlaanderen.

Aanbod raadplegen

  1. Bovenaan in het menu vind je onder Aanbod/Secundair Leerboeken de verschillende rubrieken (studiegebieden, leergebieden, vakken …) waarvoor er leerboeken of leermiddelen zijn.

  2. Klik op een categorie om de leerboeken van deze rubriek te zien.

  3. Klik op de titel om meer informatie over de uitgave te vinden.

Om je te informeren over de inhoud van de uitgaven, heb je (door te klikken op de knop ‘download inhoudsopgave’ onderaan de pagina) een pdf-bestand met daarin de inhoudsopgave van dit werk. Je moet hiervoor over het programma Acrobat Reader beschikken. Je kunt dit gratis op jouw computer installeren (klik hier om te installeren).

Bestellen via de website

De communicatie van jouw bestellingen verloopt volledig digitaal.

Je kunt rechtstreeks via onze webshop bestellen en jouw bestelling opvolgen. Het aanbod kun je zonder aanmelden raadplegen. Om te bestellen heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Dit zijn je eigen gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Let erop dat het facturatieadres en leveradres (e-mailadres) correct vermeld worden.

Bij problemen of vragen kun je je wenden tot Marina Begyn via marina.begyn@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 529 04 29.

Bestelling van digitale leerboeken

Bij het bestellen kun je kiezen voor betaling via overschrijving of via bancontact/ creditkaart.

  • Bij betaling via bancontact/creditkaart ontvang je een bestelbon en bijhorende factuur via e-mail. De bestelde artikelen en de eventuele oefenbestanden zijn onmiddellijk beschikbaar in je account van de webshop. (Daarvoor log je in, klik op je naam en op ‘Mijn account’ en kies ‘Verkooporders’.

  • Bij betaling via overschrijving, krijg je een bestelbon en de bijhorende factuur met de gegevens om te betalen. Van zodra je betaling ontvangen en verwerkt is, krijg je een e-mail om te melden dat je digitale leerboeken en de eventuele oefenbestanden beschikbaar zijn. De toegang tot je digitale exemplaren gebeurt via je account. (Daarvoor log je in, klik op je naam en op ‘Mijn account’ en kies ‘Verkooporders’.

Bestelling van papieren leerboeken

We sturen je  bestelling van papieren leerboeken door naar uitgeverij Licap. De uitgeverij zal jou de bestelde artikelen toesturen en factureren. Bestellingen die gebeuren tussen        1 juni en 15 augustus zullen geleverd worden tussen 16 en 31 augustus. Voor bestellingen na 15 augustus moet je rekenen op een levertermijn van twee weken.

Terugzendingen naar Licap zijn mogelijk indien het werkelijke aantal leerlingen kleiner is dan het aantal dat je voor ogen had op het ogenblik van de bestelling. De terugzendingen moeten gebeurd zijn vóór 10 oktober van het lopende schooljaar.

In de vermelde prijzen zijn alle vaste kosten en btw inbegrepen. Je moet alleen nog de (variabele) verzendingskosten erbij rekenen.

De bestellingen zijn niet gebonden aan een bepaalde datum of aan een bepaalde hoeveelheid. Toch dringt Katholiek Onderwijs Vlaanderen er sterk op aan de bestellingen van leerboeken zoveel mogelijk te bundelen en tegen het einde van het aflopende schooljaar indicatieve bestellingen door te geven. Daardoor kan Licap tijdig de vereiste oplagen inschatten en treden er geen vertragingen op bij de uitlevering.

Enkele praktische zaken

Bij bestelling van deze leerboeken verbindt de school en elke betrokken leraar zich ertoe het aantal leerlingen correct door te geven. Bij aanpassing van de aantallen kan er steeds een bijkomende bestelling geplaatst worden. De verstrekkende organisatie heeft het recht om deze aantallen steekproefsgewijs te controleren aan de hand van de leerlingenaantallen van de officiële telling.

Indien nodig verspreiden we op een latere datum via onze website een aangepaste lijst van het beschikbare cursusmateriaal, bijvoorbeeld indien er nieuw materiaal beschikbaar zou komen in de loop van het jaar. Raadpleeg regelmatig de website om te zien of er nieuwe publicaties zijn.

Inhoudelijke vragen

Mail naar greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen, nascholingscoördinator ict voor het secundair onderwijs.